Početna

Početna

ČASOPIS VJEŠTAK iz oblasti teorije i prakse vještačenja Izdavač: Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. Časopis izlazi kvartalno: kraj Marta kraj Juna kraj Septembra kraj Decembra Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. upisan u Registar izdavača pod rednim brojem 402 “Časopis Vještak” upisan u Registar javnig glasila Ministarstva prosjevete i kulture RS, pod rednim brojem 648

Više