Mr. dr Ibrahim Omerhodžić

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić,

specijalista neurohirurg,
Klinika za neurohirurgiju,
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Sudski vještak medicinske struke,
podoblast neurohirurgija
Udruženje neurohirurga u BiH
Sekretar – Bosansko-Hercegovačko Američka Akademija Umjetnosti i Nauka – BHAAAS, pridruženi član

Bolnička 25,
Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina
email: genijana@gmail.com

Poštovani gospodine Salić

Poštovani gospodine Vrtunić

Upravo sam imao zadovoljstvo da prelistam prvi broj časopisa Vještak. U tom smislu želim Vam čestitati na uspješnoj realizaciji ovako ozbiljnog projekta.
Sadržajem i dizajnom časopis zaslužuje sve pohvale, pogotovo ako se uzme u obzir da se radi o prvom broju. Vjerujem da će svaki naredni biti još bolji, kako konceptom tako i u smislu sitnih tehničkih usavršavanja.

Više

Prof. dr Zdenko Cirhlaž

Prof. dr Zdenko Cirhlaž

Prof. dr Zdenko Cihlarž, dr. sc.

– vještak medicinske struke
– specijalista sudske medicine
– specijalista patalog

Ismeta Mujezinovića 5, Tuzla

Poštovane i drage kolege

Veoma me je obradovalo pokretanje našeg časopisa, časopisa kojim se možemo upoznati sa raznim oblastima vještačenja, šireći na taj način svoja saznanja i stavljajući ih u funkciju istine i pravde. Mišljanja sam da čovjek čitav život treba da uči i da proširuje svoja znanja stremeći time, najuzvišenijim ciljevima te da svoje iskustvo i znanje stavi u službu čitavog društva, posebno pravosuđa.

Više