“Časopis Vještak” – broj 1, pregled radova

 
Ratni zločini u Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda
War Crimes in Roman Statute of the International Criminal Tribunal

Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović, Milena Simović
DOI: 10.7251/VJE1401008S; UDC: 341.645.5

 
Značaj vještačenja u parnicama za naknadu nematerijalne štete
Importance of Expertise in Cases for non-Monetary Reparation

Duško Medić
DOI: 10.7251/VJE1401019M; UDC: 340.691:347.426.4

 
Dokazna sredstva u prekršajnom postupku
Evidence in Misdemeanor Proceedings

Ljubinko Mitrović
DOI: 10.7251/VJE1401029M; UDC: 343.14

 
Vještačenje kao dokazno sredstvo u kognicionim postupcima
Expertise as Evidence in Cognitive Procedures

Slobodan Stanišić
DOI: 10.7251/VJE1401036S; UDC:340.691:347.91/.95

 
3d forenzička vještačenja u razjašnjavanju složenih kriminalnih slučajeva
3d Forensic Expertise in Solving the Complex Criminal Cases

Mile Matijević, Aleksandar Miladinović
DOI: 10.7251/VJE1401040M; UDC:343.983:340.68

 
Uslovi za procenu vrednosti intelektualne svojine – patenti i žigovi u Republici Srbiji
Terms and Conditions for the Evaluation of Intelectual Property- Patents and Seals in the Republic of Serbia

Miladin Knežević
DOI: 10.7251/VJE1401046K; UDC:347.77/.78

 
Menadžer u funkciji osiguranja poslovnog uspjeha
The manager in the function of providing the business success

Fikret Dervišević
DOI: 10.7251/VJE1401049D; UDC:005.322:316.46

 
Metodološki pristup veštačenju mobinga
Methodological Approach to Expertise in Mobbing

Ivanov Zoran, Ivanov Milena, Govedarica Veselin, Popov Snežana, Nikolić Mirjana
DOI: 10.7251/VJE1401055I; UDC:343.62-057.16

 
Kompatibilnost sudarnog procesa vozila u realnim saobraćajnim nezgodama
Compatibility of Vehicles Collisions in Real Traffic Accidents

Fahrudin Kovačević, Eldin Hadžić, Jasmin Bijedić
DOI: 10.7251/VJE1401065K; UDC:340.691:656.1.08<

 
Primjena međunarodnih standarda vrednovanja kao način smanjenja rizika kod ulaganja u nekretnine
Adoption of International Valuation as Ways to Reduce Risk When Investing in Real Estate

Živodar Bosančić
DOI: 10.7251/VJE1401071B; UDC:005.334:330.322.2

 
Vrednovanje konstrukcija vozila
Evaluation of Vehicles Constructions

Bojan Petrić
DOI: 10.7251/VJE1401081P; UDC:340.691:629.3.01

 
Upravljanje rizikom u željezničkom saobraćaju sa posebnim osvrtom na pružno-putne prelaze
Risk Management in Rail Traffic With a Special Reference to the Railroad Crossings

Boro Dakić
DOI: 10.7251/VJE1401088D; UDC:656.025:005.334

 
Neispravno utvrđeni tehnički podaci u saobraćajno-prometnim dozvolama
Incorrect Identifi cation Data in Vehicle Regisration Documents

Spase Kelečević
DOI: 10.7251/VJE1401103K; UDC:656.1.08:629.3

 
Koja je razlika između grafičko-grafoskopske, grafološke i kriminalističke oblasti
What is the Differnece Between the Graphyc Forensics, Graphology and Criminalistic Areas

Dane Branković
DOI: 10.7251/VJE1401107B; UDC:343.988:343.141

 
Primjena sistema javnih nabavki s osvrtom na ulogu službenika za javne nabavke
The Application of the Public Procurement System and the Role of the Public Procurement Officer

Ostoja Travar
DOI: 10.7251/VJE1401122T; UDC:351.712.2

 
Sudovi o kojima se ne vodi dovoljno računa
Neglected courts

Predrag Baroš
DOI: 10.7251/VJE1401127B; UDC:347.962.2

 
Prof. dr Ljubinko Mitrović: Prekršajno Pravo, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2014, str. 323.


Milena Simović

DOI: 10.7251/VJE1401130S; UDC:050(497.6)

 
Praksa ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Marina M. Simović

DOI: 10.7251/VJE1401132S; UDC:342.565.2(497.6)