Dr Sc. Vojkan M. Zorić

Dr. Sc. Vojkan M. Zorić,

  • professor of Physics and Forensics,

  • Leading Forensic Scentist for Micro traces, Crime Physics and Crime Chemistry,

  • National Criminalistic – Tehnical Center (NCTC)

  • Police Directorate

  • Ministry of Interior

  • Republic of Serbia

  • Belegrade, Kneza Miloša 103

Poštovani kolega,

“Časopis Vještak je po mišljenju veštaka koji se bavi praktičnim – aktuelnim izradama Nalaza i mišljenja sudskog veštaka i teorijskim/inovativnim istraživačkim radom u domenu trasoloških veštačenja mikrotragova kao materijala koji je prisutan kod izvršenja svih krivičnih i prekršajnih dela, koncipiran tako da obuhvata više različitih oblasti i specijalnosti veštačenja.
O kvalitetu objavljenih radova rano je govoriti, s obzirom da je tek prvi broj publikovan i uzevši u obzir kompetencije veštaka koji piše ove radove. Sa tehničke strane, evropskog je dizajna i kvaliteta štampe, koncipiran po svim internacionalnim pravilima predviđenim za naučno-stručne časpose. Poseduje ISSN i DOI broj, tiraž od 1000 primjeraka, za šta organizatorima svakako treba čestitati.” Takođe primite moje čestitke za entuzijazam i pokretačku energiju koje su uredništvo i redakcijski odbor uložili
Sa željom za uspehom i visokotiražnim izdanjem časopisa “Vještak” u bliskoj budućnosti, srdačno i kolegijalno Vas pozdravljam