Mr. dr Ibrahim Omerhodžić

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić,

  • specijalista neurohirurg,

  • Klinika za neurohirurgiju,

    Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

  • Sudski vještak medicinske struke,

    podoblast neurohirurgija

  • Udruženje neurohirurga u BiH

  • Sekretar – Bosansko-Hercegovačko Američka Akademija Umjetnosti i Nauka – BHAAAS, pridruženi član

Bolnička 25,
Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina
email: genijana@gmail.com

Poštovani gospodine Salić

Poštovani gospodine Vrtunić

Upravo sam imao zadovoljstvo da prelistam prvi broj časopisa Vještak. U tom smislu želim Vam čestitati na uspješnoj realizaciji ovako ozbiljnog projekta.
Sadržajem i dizajnom časopis zaslužuje sve pohvale, pogotovo ako se uzme u obzir da se radi o prvom broju. Vjerujem da će svaki naredni biti još bolji, kako konceptom tako i u smislu sitnih tehničkih usavršavanja.
Naravno, kako sam u telefonskom razgovoru sa gosp. Salićem i kazao, predstoji vam održati kontinuitet, što je jednako zahtjevno kao i pokretanje časopisa, ako ne i teže.
U tom smislu, kao moj skromni doprinos, predlažem da za jedan od naredih brojeva, napišem rad na temu koja je stalna dilema u parničnim postupciima u BiH ali i u zemljama sa vrlo razvijenim pravnim i zdravstvenim sistemima. Radi se o vještačenju gubitka svijesti i potresa mozga iz oblasti medicinskog vještačenja.

Također, i za druge vrste pomoći i saradnje, stojim vam na dispoziciji.
Primite izraze uvažavanja,

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić

19.01.2015. godine