Narudžba

* Slanje narudžbenice i uplatnice
možete poslati na tri načina:

* skenirane na imejl:
casopisvjestak@gmail.com,
preplatavjestak@gmail.com
* profaksati faks broj: 051/218-005
* poslati poštom na adresu:
Vladike Platona br. 3, 78 000 Banjaluka

PODRŠKA KORISNICIMA

podrskavjestak@gmail.com

PONUDA TRI VERZIJE PREPLATE

ELEKTRONSKO IZDANJE

* dostupnost svih brojeva „Časopisa Vještak” od prvog broja,
* trajanje godinu dana od dana uplate.

Cijena:

100,00 KM
51,28,00 EUR

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
BOSNA I HERCEGOVINA:

Primaoc: Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka

Svrha doznake: preplata za elektronsko izdanje
„Časopis Vještak“, 20__ godina

Žiro-računi:
186-000-10722310-40
kod Ziraat Banke BH;
154-580-20068350-57
kod Intesa Sanpaolo Banka BiH

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
INOSTRANSTVO:

Primaoc: Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka

Svrha doznake: preplata za elektronsko izdanje „Časopis Vještak“, 20__ godina

IBAN:
BA391545802006835057
name of firm:
Centar za vještačenje Zenit d.o.o.
Vladike Platona 3
78000 Banjaluka

SWIFT:
UPBKBA22
INTESA SANPAOLO BANKA
DD BOSNA I HERCEGOVINA
Obala Kulina Bana 9A SARAJEVO

ŠTAMPANO IZDANJE

*godišnja preplata, četiri (4) broja „Časopisa Vještak“ se dostavljaju na željenu adresu

Cijena:

100,00 KM
* za preplate iz inostranstva za štampano izdanje, molimo da pošaljete imejl na: podrskavjestak@gmail.com sa naznakom zemlje iz koje se traži preplata, radi formiranja troškova u skladu sa dodatnim troškovima prema zemlji preplatnika.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
BOSNA I HERCEGOVINA:

Primaoc: Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka

Svrha doznake: preplata za štampano izdanje
„Časopis Vještak“, 20__ godinu

Žiro-računi:
186-000-10722310-40
kod Ziraat Banke BH;
154-580-20068350-57
kod Intesa Sanpaolo Banka BiH

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
INOSTRANSTVO:

Primaoc: Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka

Svrha doznake: preplata za elektronsko izdanje „Časopis Vještak“, 20__ godinu

IBAN:
BA391545802006835057
name of firm:
Centar za vještačenje Zenit d.o.o.
Vladike Platona 3
78000 Banjaluka

SWIFT:
UPBKBA22
INTESA SANPAOLO BANKA
DD BOSNA I HERCEGOVINA
Obala Kulina Bana 9A SARAJEVO

ŠTAMPANO I ELEKTRONSKO

*godišnja preplata, četiri (4) broja „Časopisa Vještak“ se dostavljaju na željenu adresu
* dostupnost svih brojeva „Časopisa Vještak od početka izdavanja, trajanje godinu dana

Cijena:

130,00 KM
* za preplate iz inostranstva za štampano izdanje, molimo da pošaljete imejl na: podrskavjestak@gmail.com sa naznakom zemlje iz koje se traži preplata, radi formiranja troškova u skladu sa dodatnim troškovima prema zemlji preplatnika.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
BOSNA I HERCEGOVINA:

Primaoc: Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka

Svrha doznake: preplata za štampano i elektronsko izdanje „Časopis Vještak“, 20__ godina

Žiro-računi:
186-000-10722310-40
kod Ziraat Banke BH;
154-580-20068350-57
kod Intesa Sanpaolo Banka BiH

INSTRUKCIJE ZA UPLATU
INOSTRANSTVO:

Primaoc: Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banjaluka

Svrha doznake: preplata za štampano i elektronsko izdanje
„Časopis Vještak“, 20__ godinu

IBAN:
BA391545802006835057
name of firm:
Centar za vještačenje Zenit d.o.o.
Vladike Platona 3
78000 Banjaluka

SWIFT:
UPBKBA22
INTESA SANPAOLO BANKA
DD BOSNA I HERCEGOVINA
Obala Kulina Bana 9A SARAJEVO