“Časopis Vještak” – broj 2.

Sadržaj Uvodni dio Sadržaj Riječ Izdavača i Urednika Ratni zločini u Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda – Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović, Milena Simović Značaj vještačenja u parnicama za naknadu nematerijalne štete – Duško Medić Dokazna sredstva u prekršajnom postupku Ljubinko Mitrović Vještačenje kao dokazno sredstvo u kognicionim postupcima – Slobodan Stanišić 3d forenzička vještačenja u razjašnjavanju složenih kriminalnih slučajeva – Mile Matijević, Aleksandar Miladinović Uslovi za procenu vrednosti intelektualne svojine – patenti i žigovi u Republici Srbiji – Miladin Knežević Menadžer u funkciji osiguranja poslovnog uspjeha – Fikret…

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima .
Morate se registrovati da biste dobili pristup.Prijavi se Registracija