“Časopis Vještak” – broj 3.

Sadržaj Uvodni dio Sadržaj Riječ Urednika Intervju – Nezir Pivić Mobbing: Diskriminacija ili nešto drugo? – Jasmina Bešlagić Nepravilnosti saobraćajne signalizacije kao uzrok nastanka opasne situacije – Milan Vujanić, Tijana Ivanišević Zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Miodrag N. Simović, Milena Simović, Marina M. Simović Provjera mogućnosti postavljanja urbano – turističke signalizacije na stupove rasvjetnih tijela u gradu Mostaru i njihov utjecaj na sigurnost prometa – Bogdan Šimun Kaznenopravna zaštita prava iz radnih odnosa u kaznenom pravu Republike Srpske -…

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima .
Morate se registrovati da biste dobili pristup.Prijavi se Registracija