Časopis Vještak – broj 4.

Sadržaj Uvodni dio Sadržaj Riječ Urednika Intervju – Prof. dr Ljubinko Mitrović Psihološki i psihijatrijski aspekti mobinga – Ratko Kovačević Problem neuračunljivosti u krivičnom pravu – Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović Uloga veštaka u parnicama za naknadu izmakle koristi – Jovana Pušac Saobraćajni delikt kao faktor bezbjednosti saobraćaja – Željko Petrić Metode za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na softverske alate – Saša Mičić, Marko Trtić Uloga i značaj informacione podrške upravljanju preduzećem – Nemanja Todorović Mobing kao faktor smanjenja eikasnosti poslovanja – Ana Nenadić Procena mobizirajućih…

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima .
Morate se registrovati da biste dobili pristup.Prijavi se Registracija