“Časopis Vještak” – broj 5.

Sadržaj Uvodni dio Sadržaj Riječ Urednika Intervju sa Prof. dr Duško Medić Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srbije – D. Jovašević, Milena Simović, Marina M. Simović Vještačenje u krivičnom postupku Republike Srpske – Miodrag N. Simović, D. Jovašević, Vladimir M. Simović Model za veštačenje umanjenja radne sposobnosti uvažavajući individualnost, fizičko i psihofiziološko opterećenje sa posledicama oštećenja zdravlja – Zoran Ivanov, Veselin Govedarica Transferne cijene između povezanih društava – Jozo Piljić Veštačenje umanjene životne aktivnosti u parnici – izazovi i dileme – Gavrilo Šćepanović Utvrđivanje osnova za…

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima .
Morate se registrovati da biste dobili pristup.Prijavi se Registracija