Samir Tursunović

Samir Tursunović,

  • sudski vještak za dokumenta i rukopise

  • Brčko Distrikt u BiH

Poštovani g-dine Salić,

pojavljivanje časopisa VJEŠTAK je unijelo dugo očekivanu novinu u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini.
Prvi broj časopisa je urađen veoma kvalitetno i profesionalno, te se nadam da ćete taj standard održati i u narednim izdanjima.
Siguran sam da će objavljeni radovi doprinijeti razvoju vještačenja i podizanju vještina na viši nivo.
Puno sreće u daljem radu.

sudski vještak

za dokumenta i rukopise

Samir Tursunović

01.03.2015. godine