“Časopis Vještak” – broj 2, pregled radova

 
Vremensko – prostorna analiza saobraćajne nezgode
Temporal – Spatial Analysis 0f Traffic Accidents

Milan Vujanić, Tijana Ivanišević
DOI: 10.7251/VJE1502161V; UDC: 343.983:656.1]:340.66

 
Mediko-legalni aspekti potresa mozga i kratkotrajnog gubitka svijesti
The Medico-Legal Aspects of Concussion and Short-Term Loss of Consciousness

Ibrahim Omerhodžić
DOI: 10.72510/VJE1502168O; UDC: 616.831/.833-001:340.6

 
Genetički modifikovani organizmi (GMO) – aktuelno stanje i metode detekcije
Genetically modifi ed organisms (GMOs) – current state and detection methods

Vojislav Trkulja
DOI: 10.7251/VJE1502175TT; UDC: 606:604.6]:502/504

 
Položaj osuđenih lica u Republici Srpskoj
Position of Convicts in the Republika Srpska

Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević
DOI: 10.7251/VJE1502181S; UDC: 343.81+343.261-052(497.6 RS)

 
Vještačenje u upravnom postupku i upravnom sporu
Expertise In Administrative Proceedings And Administrative Dispute

Milan Blagojević
DOI: 10.7251/VJE1502192B; UDC: 35.077.2/.3:340.6

 
Neka procesna pitanja u vezi sa određivanjem vještačenja i ličnosti vještaka
Some Preliminary Questions Concerning the Determination of Expertise and Expert Personality

Slobodan Stanišić
DOI: 10.7251/VJE1502198S; UDC: 340.69

 
Opravdanost primjene uređaja za mjerenje srednje brzine u saobraćaju s aspekta bezbjednosti u drumskom saobraćaju
Good Reason for Applying Average Velocity Devices in Traffic From the Aspect of Safety in Road Traffic

Željko Petrić
DOI: 10.7251/VJE1502202P; UDC: 656.1.05: 621.396.96

 
Utvrđivanje naknade za nekorišćenje vozila
Determining the Compensation for not Using Vehicles

Nemanja Todorović
DOI: 10.7251/VJE1502208T; UDC: 368.212.025.11

 
Pravna odgovornost ljekara osnovna sudsko medicinska načela vještačenja ljekarske odgovornost
Medical Responsibility – Fundamental Principles of Legal-Medicine Expertisions of Medical Responsibility

Zdenko Cihlarž
DOI: 10.7251/VJE1502214C; UDC: 614.253:340.13

 
Katastarski planovi prema podijeli bečkog vojnogeografskog instituta
Cadastral Maps According to the Classifi cation of the Vienna-Based Military-Geographic Institute

Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, Radenko I. Višnjić
DOI: 10.7251/VJE1502219V; UDC: 614.253:340.13

 
Protiveksplozivna zaštita u kontekstu i korelaciji sa mogućom reindustrijalizacijom u Republici Srpskoj
Anti-Explosive Protection in the Context of and Correlation with PossibleReindustrialization in the Republic of Srpska

Mićo V. Gaćanović
DOI: 10.7251/VJE1502224G; UDC: 614.83:621.31-756.9(497.6 RS)

 
Analiza sudarnog procesa vozila sa utjecajem na energetsku kompatibilnost na vozilima
Analysis of the Vehicle Crash Process with an Impact on Vehicle Energetic Compatibility

Bogdan Šimun
DOI: 10.7251/VJE1502231S; UDC: 629.11:531.767

 
Stanica za tehnički pregled vozila (STPV )
Vehicle Roadworthiness Testing Station (VRTS)

Miodrag Garić
DOI: 10.7251/VJE1502235G; UDC: 656.1.08:629.3

 
Primjena savremenih nedestruktivnih metoda ispitivanja betonskih konstrukcija pri rješavanju sporova nastalih usljed grešaka u izvođenju radova
Implementation of Modern Non-Destructive Methods Testing of Concrete Structures in Resolving Disputes Arising From Failures During Construction

Goran Nikolić
DOI: 10.7251/VJE1502242N; UDC: 624.012.45.04:340.6

 
Vještačenja u ortopediji
Expertise In Orthopaedics

Željko Jovičić
DOI: 10.7251/VJE1502247J; UDC: 616.7:340.69

 
Planovi reorganizacije privrednih subjekata u stečajnom postupku
Business Entities’ Reorganization Plans in Bankruptcy Procedure

Dragan Salić, Rade Kondić
DOI: 10.7251/VJE1502254S; UDC: 351.83:347.736/.739

 
Vještačenje rukopisa
Handwriting Expert Analysis

Samir Tursunović
DOI: 10.7251/VJE1502262T; UDC: 343.141:347.942

 
Komandna odgovornost kao oblik krivične odgovornosti
Command Responsibility as a Form of Criminal Responsibility

Milan Romanić
DOI: 10.7251/VJE1502265R; UDC: 341.462.1:343.222

 
Roditelji zaštite djecu nakon razvoda
Parents Protect Your Children Aft er Divroce

Milenko Damjanović
DOI: 10.7251/VJE1502269D; UDC: 173.1-053.2:159.98

 
Problematika u rješavanju procijene vrijednosti šumske štete zbog prijevremene sječe stabala i umanjene upotrebne vrijednosti šumskog zemljišta na trasama elektrovodova
Issues Involved in Tackling the Assessment of Value of Forest Damage Due to Premature Timber Harvesting and Diminished Use Value of Forest Land on the Routes of Power Transmission Lines

Ahmed Dizdarević
DOI: 10.7251/VJE1502271D; UDC: 630*451.2

 
Dr Milan Škulić: Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije, novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2013, str. 199.

Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1502274S; UDC: UDC:343.13(497.11)(094.5)