“Časopis Vještak” – broj 3, pregled radova

 
Mobbing: Diskriminacija ili nešto drugo?
Mobbing: Discrimination or Something Else?

Jasmina Bešlagić
DOI: 10.7251/VJE1503297B; UDC: 343.62-057.16-055.2

 
Nepravilnosti saobraćajne signalizacije kao uzrok nastanka opasne situacije
Inaccuracy of Traffic Signs as a Cause of Occurrence of Dangerous Situation

Milan Vujanić, Tijana Ivanišević
DOI: 10.7251/VJE1503306V; UDC: 656.1.05:625.746.5

 
Zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Non-Discrimination in Practice of European Court for Human Rights and Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina

Miodrag N. Simović, Milena Simović, Marina M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1503311S; UDC: 341.231.14(497.6)

 
Provjera mogućnosti postavljanja urbano – turističke signalizacije na stupove rasvjetnih tijela u gradu Mostaru i njihov utjecaj na sigurnost prometa
Examination of Possibilities for Placing Urban Tourist Signalization on Lighting Poles in the City of Mostar and Their Impact on Traffic Safety

Bogdan Šimun
DOI: 10.7251/VJE1503331S; UDC: 625.746.5:656.1.05(497.6)

 
Kaznenopravna zaštita prava iz radnih odnosa u kaznenom pravu Republike Srpske
Criminal-Law Protection of Labor Rights in the Criminal Law of the Republic Of Srpska

Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
DOI: 10.7251/VJE1503341J; UDC: 349.22:343.232(497.6 RS)

 
Nedorečenosti u pravnoj regulaciji mobinga, kao „oblika diskriminacije“
Incompleteness in legal regulation of mobbing as a “form of discrimination”

Aleksandra Vuković
DOI: 10.7251/VJE1503348V; UDC: 340.142:343.62-057.16

 
Postupci sticanja i osporavanja pronalazačkog prava u Bosni i Hercegovini: Osvrt na ulogu vještaka/stručnjaka“
Procedures of Acquiring and Litigating (Contesting) Inventors’ Rights in Bosnia and Herzegovina with the Focus on the Procedural Role of Technical Expert Witnesses

Genc Trnavci
DOI: 10.7251/VJE1503358T; UDC: 347.23:351.711]:331.225.5

 
Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka
Assessing the value of a company with the method of discount cash flow

Jozo Piljić
DOI: 10.7251/VJE1503363P; UDC: 005.332.4:658.155.2

 
Veštačenje mobinga
Expertise in Mobbing

Zoran Ivanov, Milena Ivanov, Okiljević Zora
DOI: 10.7251/VJE1503372I; UDC: 343.62:342.726-057.16

 
Krivičnopravni aspekti procesuiranja krivičnog djela sklapanje štetnih ugovora
Criminal law aspects of prosecution of criminal off ence of concluding of harmful contracts

Sabina Sarajlija
DOI: 10.7251/VJE1503383S; UDC: 338.246.025.88:343.8:343.35

 
Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu
Sexual harassment at work

Irena Pašić
DOI: 10.7251/VJE1503393P; UDC: 343.211.3-055.2-057.16

 
Oštećenja poljoprivrednih zemljišta – česti uzrok sudskih sporova
Agricultural Land Degradation – Frequent Cause of Court Disputes

Dragan Rudić, Nikola Rudić
DOI: 10.7251/VJE1503397R; UDC: 631.45:343.101/.158

 
Efekti mobinga na mentalno zdravlje
Effects of Mobbing on Mental Health

Jelena Bajić
DOI: 10.7251/VJE1503401B; UDC: 343.988:343.62-057.16

 
Forenzička procjena otrovanja životinja
Forensic assessment of poisoning in animals

Edin Šatrović, Lejla Krkalić
DOI: 10.7251/VJE1503405S; UDC: 636.09:616-099

 
Krivična djela protiv okoline iz glave XXVI Krivičnog zakona Federacije BiH
Criminal Off enses Against Environment Referred to in Chapter Xxvi of the Fbih Criminal Code

Vladimir M. Simović, Marina M. Simović
DOI: 10.7251/VJE1503408S; UDC: 02.131.1:343.296(497.6)

 
Značaj i uloga stečaja u privrednim društvima-preduzeći
The Importance and the Role of Bankruptcy in Companies- Enterprises

Dušan Kovačević
DOI: 10.7251/VJE1503414K; UDC: 347.736:338.246.025.88

 
Pet strijelnih rana – ubistvo ili samoubistvo prikaz slučaja
The Five Gunshot Wounds – A Murder or a Suicide Case Report

Dragana Čukić
DOI: 10.7251/VJE1503418C; UDC: 343.611:343.71

 
Pranje novca
Money Laundering

Nikola Varunek
DOI: 10.7251/VJE1503422V; UDC: 343.53:336.741.1

 
Procedura vršenja i pristupa procjeni oštećenom vozilu u saobraćajnoj nezgodi
Procedure of Conduct of and Approach to the Assessment of Vehicle Damaged in a Traffic Accident

Tihomir Đurić, Drago Dujaković
DOI: 10.7251/VJE1503426DJ; UDC: 343.983:656.1

 
Metode dokazivanja krivičnog djela trgovina ljudima
Methology For Proving Criminal Acts Of Trafficing In Human Being

Suzana Todorović, Zoran Janković
DOI: 10.7251/VJE1503431T; UDC: 343.988:343.431

 
Mobing, primjena zakonskih odredbi u sudskoj praksi u Republici Srpskoj
Mobbing, Case Study on Application of Law in Court Proceedings in Republic of Srpska

Zoran Perić
DOI: 10.7251/VJE1503436P; UDC: 343.62-057.16(497.6 RS)

 
Mobing, mober, žrtva i posljedica
Mobbing, mobber, victim and consequence

Sanja Lukač, Rodoljub Radinović
DOI: 10.7251/VJE1503441L; UDC: 342.726-058.64-057.16

 
Tehnička neispravnost vozila i njen uticaj na saobraćajne nezgode
Unroadworthy Condition of Vehicles and Its Impact on Traffic Accidents

Jovan Karanović
DOI: 10.7251/VJE1503444K; UDC: 347.518:656.1