Prof. dr Slobodan Savić

Prof. dr Slobodan Savić

Prof. dr Slobodan Savić

specijalista za sudsku medicinu
stalni sudski veštak iz oblasti sudske medicine
Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Poštovani gospodine Saliću,

Srdačan pozdrav od prof. Slobodana Savića

U savremenom pravosudnom sistemu veštačenje predstavlja jedno od veoma značajnih dokaznih sredstava, a u mnogim krivičnopravnim i građanskopravnim postupcima često i najznačajnije dokazno sredstvo. Stoga je kontinuirano unapređivanje znanja i veština eksperata neophodno za održavanje i unapređivanje kvaliteta veštačenja.

Više

Aleksandar Sajić

Aleksandar Sajić

Aleksandar Sajić

advokatska firma Sajić

Poštovani g-dine Saliću,

Pažljivo sam i detaljno pročitao prvi broj vašeg časopisa i želim da vam prenesem iskrene čestitke u svoje lično ime i ime svih zaposlenih u advokatskoj firmi SAJIĆ na uloženom trudu.Postojanje jednog ovakvog stručnog časopisa od neprocjenjivog je značaja, između ostalog, i za advokatsku profesiju i svesrdno ćemo podržati vaš rad.

Više

Dr. sc. Jozo Piljić

Dr. sc. Jozo Piljić

Dr. sc. Jozo Piljić

S poštovanjem!

Časopis „Vještak“ popunio je prazninu koja je postojala u izdavaštvu Bosne i Hercegovine, te će doprinjeti razvoju nauke i dobre prakse iz različitih oblasti.
Već prvi broj, u kojem su objavljeni značajni naučni i stručni radovi to navještava. Časopis će dobro doći ne samo vještacima iz različitih oblasti, već svima koji imaju dodira u svom radu i proučavanju teorije i prakse vještačenja.

Više

Samir Tursunović

Samir Tursunović

Samir Tursunović,

sudski vještak za dokumenta i rukopise
Brčko Distrikt u BiH

Poštovani g-dine Salić,

pojavljivanje časopisa VJEŠTAK je unijelo dugo očekivanu novinu u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini.
Prvi broj časopisa je urađen veoma kvalitetno i profesionalno, te se nadam da ćete taj standard održati i u narednim izdanjima.

Više

Prof. dr Dragana Čukić

Prof. dr Dragana Čukić

Prof. dr Dragana Čukić,

specijalista za sudsku medicinu, primarius

Poštovani izdavaču i uredništvu časopisa,

Imam veliko zadovoljstvo da čitam prvi broj novog Časopisa Vještak, čiji je osnivač i izdavač Centar za vještačenje iz B. Luke, a za izdavača g-din Dragan Salić, te posebnu čast da kažem par riječi o novom Časopisu.
Prije svega, iskrene čestitke za izlazak prvog broja Časopisa Vještak!

Više

Dr Sc. Vojkan M. Zorić

Dr Sc. Vojkan M. Zorić

Dr. Sc. Vojkan M. Zorić,

professor of Physics and Forensics,
Leading Forensic Scentist for Micro traces, Crime Physics and Crime Chemistry,
National Criminalistic – Tehnical Center (NCTC)
Police Directorate
Ministry of Interior
Republic of Serbia
Belegrade, Kneza Miloša 103

Poštovani kolega,

“Časopis Vještak je po mišljenju veštaka koji se bavi praktičnim – aktuelnim izradama Nalaza i mišljenja sudskog veštaka i teorijskim/inovativnim istraživačkim radom u domenu trasoloških veštačenja mikrotragova kao materijala koji je prisutan kod izvršenja svih krivičnih i prekršajnih dela, koncipiran tako da obuhvata više različitih oblasti i specijalnosti veštačenja.
O kvalitetu objavljenih radova rano je govoriti…

Više

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić

Mr. dr Ibrahim Omerhodžić,

specijalista neurohirurg,
Klinika za neurohirurgiju,
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Sudski vještak medicinske struke,
podoblast neurohirurgija
Udruženje neurohirurga u BiH
Sekretar – Bosansko-Hercegovačko Američka Akademija Umjetnosti i Nauka – BHAAAS, pridruženi član

Bolnička 25,
Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina
email: genijana@gmail.com

Poštovani gospodine Salić

Poštovani gospodine Vrtunić

Upravo sam imao zadovoljstvo da prelistam prvi broj časopisa Vještak. U tom smislu želim Vam čestitati na uspješnoj realizaciji ovako ozbiljnog projekta.
Sadržajem i dizajnom časopis zaslužuje sve pohvale, pogotovo ako se uzme u obzir da se radi o prvom broju. Vjerujem da će svaki naredni biti još bolji, kako konceptom tako i u smislu sitnih tehničkih usavršavanja.

Više

Prof. dr Zdenko Cirhlaž

Prof. dr Zdenko Cirhlaž

Prof. dr Zdenko Cihlarž, dr. sc.

– vještak medicinske struke
– specijalista sudske medicine
– specijalista patalog

Ismeta Mujezinovića 5, Tuzla

Poštovane i drage kolege

Veoma me je obradovalo pokretanje našeg časopisa, časopisa kojim se možemo upoznati sa raznim oblastima vještačenja, šireći na taj način svoja saznanja i stavljajući ih u funkciju istine i pravde. Mišljanja sam da čovjek čitav život treba da uči i da proširuje svoja znanja stremeći time, najuzvišenijim ciljevima te da svoje iskustvo i znanje stavi u službu čitavog društva, posebno pravosuđa.

Više