Dokumenti

Documents

“Časopis Vještak” upisan u Registar javnih glasila Ministarstva prosjevete i kulture RS, pod rednim brojem 648

Republika Srpska, Ministarstvo prosvjete i kulture Broj: 07.06-053-21-7/14, Datum: 18. 2. 2014. god.

Republic of Srpska, Ministry of Education and Culture Number: 07.06-053-21-7/14, Date: 18 February 2014

Rješenje o upisu u Registar javnih glasila

Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. upisan u Registar izdavača pod rednim brojem 402

The registration of the Center for Expertise Zenit LLC, with the registered office in Banja Luka, Vladike Platona 3, in the Register of Publishers under number 402 is approved.

Rješenje o upisu u Registar izdavača