Dr. sc. Jozo Piljić

Dr. sc. Jozo Piljić

S poštovanjem!

Časopis „Vještak“ popunio je prazninu koja je postojala u izdavaštvu Bosne i Hercegovine, te će doprinjeti razvoju nauke i dobre prakse iz različitih oblasti.
Već prvi broj, u kojem su objavljeni značajni naučni i stručni radovi to navještava. Časopis će dobro doći ne samo vještacima iz različitih oblasti, već svima koji imaju dodira u svom radu i proučavanju teorije i prakse vještačenja.
Mislim da bi časopis trebalo podijeliti po određenim tematskim cjelinama – oblastima.

Dr.sc. Jozo Piljić

04.03.2015. godine