Izdavač

Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. Banja Luka

 

Centar za vještačenje “Zenit” d.o.o. ima svojstvo pravnog lica i upisan je u registar osnovnog suda u Banja Luci pod brojem: 057reg-011-000710 od 11.04.2011.godine.

Maticni broj: 1901249
JIB: 4401017130004

Ulica Vladike Platona broj 3.
78 000 Banjaluka
email:centarzavjestacenje@gmail.com

telefon:   051/303-170;
faks:        051/218-005;
mobilni:  065/512-187;