Prof. dr Slobodan Savić

Prof. dr Slobodan Savić

  • specijalista za sudsku medicinu

  • stalni sudski veštak iz oblasti sudske medicine

  • Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Poštovani gospodine Saliću,

Srdačan pozdrav od prof. Slobodana Savića
U savremenom pravosudnom sistemu veštačenje predstavlja jedno od veoma značajnih dokaznih sredstava, a u mnogim krivičnopravnim i građanskopravnim postupcima često i najznačajnije dokazno sredstvo. Stoga je kontinuirano unapređivanje znanja i veština eksperata neophodno za održavanje i unapređivanje kvaliteta veštačenja. Pored stručnih i naučnih skupova, jedan od efikasnih načina permanentnog usavršavanja je publikovanje časopisa u kojima se mogu naći rasprave o teorijskim postulatima ekspertize i koji obezbeđuju razmenu praktičnih ekspertiznih iskustava između veštaka različitih struka i specijalnosti. Na osnovu detaljne analize “Časopisa Vještak” lako se dolazi do zaključka da ova publikacija ispunjava sve uslove kvalitetnog savremenog časopisa iz oblasti teorije i prakse veštačenja.
“Časopis Vještak” upisan je u Registar javnih glasila Ministarstva prosvjete i kulture RS. Prvi broj časopisa objavljen je u decembru 2014. godine i sadrži 20 radova iz različitih oblasti veštačenja (značaj veštačenja u parnicama za naknadu nematerijalne štete, veštačenje kao dokazno sredstvo u prekršajnom postupku i kognicionim postupcima, veštačenje mobinga, saobraćajna veštačenja, grafološka i građevinska veštačenja i dr). U svakom radu nalazi se rezime na srpskom i engleskom jeziku i odgovarajuća literatura. U posebnom odeljku nalazi se uputstvo autorima o načinu pisanja radova. Časopis je veoma kvalitetno grafički opremljen.
Na osnovu prethodno navedenih karakteristika mišljenja sam da će “Časopis Vještak” biti izuzetno značajno i korisno glasilo za sticanje novih znanja i iskustava za veštake iz različitih ekspertiznih oblasti, te ga stoga najsrdačnije preporučujem kako za čitanje, tako i za slanje radova za štampu.

Prof. dr Slobodan Savić

08.03.2015. godine