Časopis Vještak / Journal Expert

naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja na području Bosne i Hercegovine

Scientific and professional journal in the area of theory and practice of expertise, Bosnia and Herzegovina

God./Vol. 2(2016) Broj/No. 1 (1-148)

5